Chậm phát triển vận động

Khi thấy con mình chậm phát triển vận động hơn so với những trẻ cùng trang lứa, bố mẹ thường cố gắng tập cho trẻ đi trong khi trẻ chưa phát triển những kỹ năng cần thiết trước đó. Các kỹ thuật viên vật lý trị liệu của chúng tôi sẽ đánh giá khả năng vận động cơ bản của trẻ. Trên cơ sở đó, các kỹ thuật viên sẽ thực hiện các bài tập, đồng thời hướng dẫn cho bố mẹ phương pháp tập luyện để phát huy tối đa tiềm năng của trẻ.