Steady Footsteps

Steady Footsteps là một tổ chức phi chính phủ Hoa Kỳ, đã hợp tác với Bệnh viện YHCT Đà Nẵng từ năm 2010. Bà Virginia Lockett, chủ tịch tổ chức và cũng là chuyên gia vật lý trị liệu đã làm việc với các bác sĩ cùng đội ngũ kỹ thuật viên vật lý trị liệu của bệnh viện, nhằm mang lại hiệu quả điều trị tốt nhất cho các bệnh nhân bị tổn thương thần kinh trung ương.